Samsung คว้ารางวัล 2022 SEAL Business Sustainability Awards สาขา Sustainable Product Award

Samsung คว้ารางวัล 2022 SEAL Business Sustainability Awards สาขา Sustainable Product Award

Samsung ชนะเลิศรางวัล 2022 SEAL Business Sustainability Awards สาขา Sustainable Product Award ด้านผู้นำนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการรีไซเคิลขยะพลาสติกจากทะเลมาเป็นวัสดุในการผลิต Samsung Galaxy

Samsung-SEAL-Business-Sustainability

Samsung ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะเลิศจากเวที 2022 SEAL Business Sustainability Awards ในฐานะองค์กรที่ได้สร้างคุณค่าในการนำเศษอวนประมงมารีไซเคิลเพื่อเป็นวัสดุในการผลิตส่วนประกอบอย่างมีประสิทธิภาพให้กับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในซีรีส์ Galaxy

งาน SEAL Awards เป็นงานประกาศรางวัลซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องโครงการและองค์กรชั้นนำทั่วโลกในการสร้างการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการตัดสินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล (ESG) โดยซัมซุงได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะเลิศและได้รับรางวัลในสาขา SEAL Sustainable Product Award ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูผลิตภัณฑ์ที่สร้างด้วยแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น

“ซัมซุงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 2022 SEAL Sustainable Product Award ในครั้งนี้ เราได้ทุ่มเทในการคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดการหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการลดขยะพลาสติกในท้องทะเล” Sungsun Park, EVP and Head of Mechanical R&D Team of MX Business บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าว “ซัมซุงยังคงยึดมั่นในการก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนและขับเคลื่อนนโยบายของเราในการประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น”

“ในแต่ละปี มีเศษขยะที่เกิดจากอุปกรณ์ทำการประมงกว่า 640,000 ตัน ตกค้างอยู่ในมหาสมุทร ขยะเหล่านี้ได้สร้างปัญหาให้กับชีวิตใต้ท้องทะเล เข้าไปพันแนวปะการังและสัตว์ทะเลจำนวนมาก ทำให้เกิดเป็นภัยอันตรายและความเสียหาย เรารู้สึกชื่นชมซัมซุงในการปรับเปลี่ยนวัสดุการผลิตสมาร์ทโฟน Galaxy เพื่อต่อสู้กับความท้าทายด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น” Matt Harney ผู้ก่อตั้ง SEAL Awards กล่าวเสริม

เศษอวนประมงเป็นหนึ่งในขยะที่กระจายไปทั่วอาณาเขตมหาสมุทรเป็นวงกว้างและเป็นขยะทางทะเลเชิงรุก ที่นับได้ว่าเป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลและโลกใบนี้เป็นอย่างมาก ซัมซุงได้ริเริ่มการนำวัสดุที่ได้รับการรีไซเคิลจากเศษอวนมาเป็นส่วนประกอบให้กับ สมาร์ทโฟน รุ่น Galaxy S22 ก่อนนำวัสดุรีไซเคิลที่คิดค้นมาใช้เป็นวัสดุในการออกแบบอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ให้กับผลิตภัณฑ์ใน ซีรีส์ Galaxy ต่าง ๆ อาทิ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และหูฟัง การคิดค้นดังกล่าวเป็นการผสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่มีพันธกิจและวิสัยทัศน์เดียวกัน ส่งผลให้ซัมซุงสามารถสร้างสรรค์วัสดุใหม่ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นวัตกรรมการสร้างสรรค์นี้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน Galaxy for the Planet ซึ่งเป็นการวางกรอบแนวทางการปฎิบัติในการบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศ สำหรับทุกหน่วยงานธุรกิจในองค์กรรวมไปถึงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ จากนโยบาย Galaxy for the Planet นี้ ซัมซุงยืนหยัดในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการนำวัสุดรีไซเคิลมาเป็นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกรุ่น และยกเลิกการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว มาเป็นส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์สมาร์ทโฟน รวมไปถึงการผลิตที่ชาร์จแบตเตอรีสำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน และการนำขยะจากแหล่งฝังกลบมาเข้ากระบวนการบริหารจัดการขยะและวัตถุดิบเหลือใช้ภายในปี 2568

ทาสกระต่าย Always and Forever

Read More

Comments

0 Comments Write a comment

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *