Standard & Poor’s потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива

Standard & Poor’s потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива

Standard & Poor's потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива


© Велко Ангелов

Извънредна новина

Най-важните новини в момента, в който се случват – директно в имейла Ви.

Международната рейтингова агенция Standard & Poor’s Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута BBB/A-2. Перспективата пред рейтинга остава стабилна, съобщиха от Министерството на финансите.

В доклада на агенцията се посочва, че стабилната перспектива балансира от една страна по-слабите очаквания за икономическия растеж на България в краткосрочен план и повишената вътрешна политическа несигурност, а от друга страна ниският нетен държавен дълг на страната и ниските разходи за лихви. Според S&P Global Ratings това развитие на България дава възможност за политики и прави нейните публичните финанси по-малко чувствителни на бързо повишаващите се лихвени проценти в световен план.

България в момента изпитва висока инфлация, което според рейтинговата агенция може да представлява предизвикателство пред нейното членство в еврозоната от 2024 година. Очакванията са растежът на БВП на страната да отслабне значително през следващите месеци. Въпреки че икономиката остана по-устойчива през 2022 г. от последствията от конфликта Русия-Украйна, отколкото са били първоначалните очаквания на рейтинговата агенция, предстоят няколко предизвикателства.

Очакванията са да намалее външното търсене от държави основни търговски партньори на България в ЕС и потреблението да отслабне, тъй като продължителната висока инфлация, която оценяват на близо 10% средно през 2023 г., ще тежи върху реалните заплати. Като положително влияние се оценяват проектите, финансирани със средства от ЕС, които ще осигурят известна подкрепа за икономиката.

От S&P Global Ratings прогнозират реален растеж през 2023 г. от по-малко от 1%, което е значително забавяне спрямо очакванията им от 3% през 2022 година. Според агенцията България постепенно напредва в усилията си за влизане в еврозоната, но остава неясно дали ще получи членство от началото на 2024 г.

Рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг при присъединяването на страната към еврозоната, както и при съществено подобрение на външната позиция на България. S&P отбелязват, че биха понижили рейтинга, ако икономическите перспективи на България се влошат значително спрямо сегашните им очаквания, което може да се случи например поради по-силни косвени ефекти от забавяне на глобалния растеж, значително влошаване на ситуацията с регионалната сигурност или прекъсване на вноса на енергия от Русия, застрашаващо наличието на достатъчно предлагане на енергийни доставки за икономиката на България.


Read More

Comments

0 Comments Write a comment

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *